Verksamhetsberättelse 2018

Norra Hälsinglands Konsertförening (NHK)

Under sitt tjugosjätte verksamhetsår arrangerade föreningen, som har sin bas i Hudiksvall, totalt 18 konserter (omsättning ca 640 000 kr), varav nio i det ordinarie programmet, fyra i festivalen Musik mellan fjärdarna, som arrangerades för fjärde gången, och tre vid Musik vid Dellen samt två konserter där NHK var en liten delarrangör. Konserterna samarrangerades som vanligt med Kultur Gävleborg, Region Gävleborg (de heter så numera) och med finansiellt stöd av framförallt Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Kulturrådet och Studieförbundet Vuxenskolan. Programdetaljer kan ses i säsongsprogrammen för HT2017-VT2018, HT2018-VT2019, programboken för Musik mellan fjärdarna 2018  och programfoldern för Musik vid Dellen 2018.  Detaljinformation om konserterna finns även på föreningens hemsida www.konsertmusik.se.

Publiken under året uppgick till 1449 personer, (= 81 personer/konsert i snitt) varav drygt 3 % barn och ungdom. Årets konserter ägde rum i Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvalls Baptistkyrka, Norrbo kyrka, Hudiksvalls kyrka och Patricia. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass. Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 200 personer, varav 57% kvinnor, vilket också avspeglas i fördelningen män/kvinnor under konserterna..

Marknadsföringen av våra program har inför varje konsert bestått av flera annonser och affischering samt mailinformation till alla gamla och nya medlemmar. Informations- och programbrev distribueras som vanligt i samband med säsongsstarten varje höst. Aktuell information och historik finns på föreningens hemsida www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare, totalt ca 30000 besök under 2018, med en pik på 700 den 1 feb., alltså strax innan årets festival. En Facebook-sida, för att förhoppningsvis nå de yngre lyssnarna, startades i slutet av 2015. Vårt programutbud når nu även ut över Sverige via Kammarmusikförbundets hemsida www.kammarmusikforbundet.se, som innehåller mycket aktuell och historisk information om kammarmusiklivet i Sverige.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet har som vanligt fortsatt med två möten under året, ett med och ett utan Region Gävleborg Kulturutveckling, där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuteras. Gruppen består sedan många år av föreningarna i Sandviken, Kilafors, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall med Gävle som nytillskott under 2018. Ett av de två mötena arrangeras alltid av Region Gävleborg, Kulturutveckling medan det andra roterar mellan grupperna. Som ett av resultaten av detta samarbete kommer emellanåt en buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkonserter.

Programmet för 2019 är helt klart för våren och finns på vår hemsida. Artister för HT2019-VT2020 fastställdes vid samrådsgruppens årsmöte 18-12-01. Vartefter datum och program bestäms för nästa säsongs konserter,kommer de att presenteras på hemsidan.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kulturaktiviteter, som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även övriga lokala kulturutbud. Dessutom finns länkar till andra lokala kulturaktiviteter på vår hemsida.

Konsertföreningens styrelse har under året hållit fyra protokollförda möten inklusive årsmötet 18-04-11. Det mesta av styrelsearbetet sköts i övrigt via email.

NHK och Hudiksvall är välkänt i musik-Sverige och även utomlands genom alla musiker från när och fjärran som kommer hit och efter sina konserter reser vidare lyckliga över det bemötande de får och det gensvar de får av vår fina publik.

Ingmar Höglund är under 2018 kvar som vice ordförande och webansvarig i Kammarmusikförbundet.

Konsertföreningen har under innevarande säsong följande funktionärer:

Styrelse

Ingmar Höglund        ordförande, kassör och web-ansvarig

Viveka Höglund        sekreterare

Elena Semenova      annonsdesign

Rune Broberg           

Lena Zacco Broberg  

Georg Forss

Björn Eriksson

Edward Mika

Bo Tangfelt

Carin Åkerlund         

Boel Lönngren           suppleant

Sofie Jansson            suppleant

Lena Borgljung          suppleant

Erik Wallenström       adjungerad som konsertpresentatör

Sune Herbertsson      adjungerad som rådgivare

Öviga funktioner

Lena Husén               revisor

Martin Sidorson         revisor

Tony Björklund          revisorssuppleant

Vakant                      valberedning

Vakant                      valberedning

Hudiksvall 2019-01-31

           Ingmar Höglund

           Ordförande NHK

Verksamhetsberättelse 2017

Norra Hälsinglands Konsertförening (NHK)

Under sitt tjugofemte verksamhetsår arrangerade föreningen, som har sin bas i Hudiksvall, totalt 17 konserter, varav 13 i det ordinarie programmet och fyra i Musik vid Dellen. Alla konserter samarrangerades som vanligt tillsammans med Region Gävleborg Kulturutveckling och med finansiellt stöd av framförallt Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Kulturrådet. För programdetaljer se säsongsprogram för HT2016-VT2017 och HT2017-VT2018 samt programfoldern för Musik vid Dellen 2017. Detaljinformation om konserterna finns även på föreningens hemsida www.konsertmusik.se.

Publiken under året uppgick till 1500 personer, varav ca 2 % barn och ungdom. Årets konserter ägde rum i Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvalls Baptistkyrka, Norrbo kyrka, och Strömbacka kapell. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass. Antalet medlemmar i föreningen har ökat med ca 10 % sedan 2016 till ca 220 personer.

Marknadsföringen av våra program har inför varje konsert bestått av flera annonser och affischering samt mailinformation till alla gamla och nya medlemmar. Informations- och programbrev distribueras som vanligt i samband med säsongsstarten varje höst. Aktuell information och historik finns på föreningens hemsida www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare. En Facebook-sida, för att förhoppningsvis nå de yngre lyssnarna, startades i slutet av 2015. Vårt programutbud når nu även ut över Sverige via Kammarmusikförbundets hemsida www.kammarmusikforbundet.se.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet har som vanligt fortsatt med två möten under året, ett med och ett utan Region Gävleborg Kulturutveckling, där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuteras. Gruppen består av föreningarna i Sandviken, Kilafors, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall. Ett av de två mötena arrangeras alltid av Region Gävleborg, Kulturutveckling medan det andra roterar mellan grupperna. Senast var vi i Hudiksvall. Som ett av resultaten av detta samarbete kommer emellanåt en stor buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkonserter.

Programmet för 2018 är helt klart för våren och finns på vår hemsida. Artister för HT2018-VT2019 fastställdes vid samrådsgruppens årsmöte 17-12-09. Vartefter datum och program är bestämda för nästa säsongs konserter, inklusive Musik vid Dellen under de två första juliveckorna, kommer detta att presenteras på hemsidan.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kultur-aktiviteter som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även övriga lokala kulturutbud. Dessutom finns länkar till andra lokala kulturaktiviteter på vår hemsida. I stället för att ge artisterna en blomma (som snart vissnar) efter konserten har vi sedan några år uppdragit åt olika lokala kulturpersoner att ta fram alster som förhoppningsvis blir ett bestående minne av Hudiksvall. På så sätt marknadsför vi regionen direkt via gåvan och även via vår hemsida.

Konsertföreningens styrelse har under året hållit fem möten inklusive årsmötet 17-04-24. Det mesta av styrelsearbetet sköts i övrigt via email. Höstens arbete 2017 har helt dominerats av planeringen av festivalen 2-4 februari 2018.

NHK och Hudiksvall är välkänt i musik-Sverige och även utomlands genom alla musiker från när och fjärran som kommer hit och efter sina konserter reser vidare lyckliga över det bemötande de får och det gensvar de får av vår fina publik.

Ingmar Höglund är under 2017 kvar som vice ordförande och webansvarig i Kammarmusikförbundet.

Konsertföreningen har under innevarande säsong följande funktionärer:

Styrelse

Ingmar Höglund       ordförande, kassör och web-ansvarig

Viveka Höglund         sekreterare

Elena Semenova       annonsdesign

Sune Herbertsson     programfolder

Rune Broberg          

Lena Zacco Broberg 

Georg Forss

Björn Eriksson

Edward Mika

Bo Tangfelt              

Boel Lönngren          suppleant

Erik Wallenström      adjungerad för orkesterkonsertpresentation

Öviga funktioner

Lena Husén              revisor

Martin Sidorson        revisor

Roland Kjellander      revisorssuppleant

Kristina Olofsson       valberedning

Gunilla Jansson         valberedning

Hudiksvall 2018-01-31

           Ingmar Höglund

           Ordförande NHK

 

Verksamhetsberättelse 2016

Under sitt tjugofjärde verksamhetsår anordnade föreningen, som har sin bas i Hudiksvall, totalt 13 konserter, varav 11 i det ordinarie programmet och 2 i Musik vid Dellen. Alla konserter samarrangerades som vanligt tillsammans med Region Gävleborg Kulturutveckling och med finansiellt stöd av framförallt Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Kulturrådet. För programdetaljer se säsongsprogram för HT2015-VT2016 och HT2016-VT2017 samt programfoldern för Musik vid Dellen 2016.  Detaljinformation om konserterna finns även på föreningens hemsida www.konsertmusik.se.

Publiken under året uppgick till 1200 personer, varav ca 5 % barn och ungdom. Årets konserter ägde rum i Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvalls Baptistkyrka, Norrbo kyrka, och Strömbacka kapell. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass. Antalet medlemmar i föreningen ligger ungefär som för 2015 på ca 200 personer.

Marknadsföringen av våra program har inför varje konsert bestått av flera annonser och affischering samt mailinformation till alla gamla och nya medlemmar. Informations- och programbrev distribueras som vanligt i samband med säsongsstarten varje höst. Aktuell information och historik finns på föreningens hemsida www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare. En Facebook-sida, för att förhoppningsvis nå de yngre lyssnarna, startades i slutet av 2015.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet har som vanligt fortsatt med två möten under året, ett med och ett utan Region Gävleborg Kulturutveckling, där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuteras. Gruppen består av föreningarna i Sandviken, Kilafors, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall. Det kommer som ett resultat av detta emellanåt en stor buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkon-serter.

Programmet för 2017 är klart för våren och presenteras på hemsidan. Artisterna för nästa säsong (HT2017-VT2018) fastställdes vid samrådsgruppens årsmöte 2016-11-26. Så snart datum är bestämda för nästa säsongs konserter, inklusive Musik vid Dellen under de två första juliveckorna, kommer detta att presenteras på hemsidan.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kultur-aktiviteter som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även övriga lokala kulturutbud. Dessutom finns länkar till andra lokala kulturaktiviteter på vår hemsida. I stället för att ge artisterna en blomma (som snart vissnar) efter konserten har vi sedan några år uppdragit åt olika hälsingekeramiker att ta fram alster som förhoppningsvis blir ett bestående minne av Hudiksvall. På så sätt marknadsför vi regionens keramiker direkt via gåvan och även via vår hemsida.

Under 2016 började vi nyttja Sjöräddningssällskapet som garderobsvakt. På det viset bidrar vi till deras mycket viktiga ideella verksamhet. Vi förlorar en liten inkomst, men slipper å andra sidan en del arbete.

Konsertföreningens styrelse har under året hållit fem protokollförda möten inklusive årsmötet den 19 april. Det mesta av styrelsearbetet sköts via email.

NHK och Hudiksvall börjar bli känt i musik-Sverige genom alla musiker från när och fjärran som kommer hit och efter sina konserter reser vidare lyckliga över det bemötande de får och det gensvar de får av vår fina publik.

Ingmar Höglund är under 2016 kvar som vice ordförande och webansvarig i Kammarmusikförbundet.

Konsertföreningen har under innevarande säsong följande funktionärer:

Styrelse

Ingmar Höglund                     ordförande
Viveka Höglund                     sekreterare
Ingmar Höglund                     kassör och web-ansvarig (ekonomin sköts av Hälsinge Revision)
Elena Semenova                   annonsdesign
Sune Herbertsson                 programfolder
Rune Broberg                        affischering
Lena Zacco Broberg              affischering
Georg Forss
Lars Karlsson
Masako Karlsson
Björn Eriksson
Bo Tangfelt                             suppleant
Erik Wallenström                    adjungerad för orkesterkonsertpresentation

Öviga funktioner

Lars Humble                          revisor
Carl-Åke Carlsson                 revisor
Lena Husén                           revisorssuppleant
Kristina Olofsson                   valberedning
Gunilla Jansson                     valberedning

Hudiksvall 2017-01-28
           Ingmar Höglund
           Ordförande NHK

Verksamhetsberättelse 2015

Under sitt tjugotredje verksamhetsår anordnade föreningen totalt 26 konserter, varav tio i det ordinarie programmet, tre i Musik vid Dellen och 13 under den kammarmusikaliska festivalen Musik mellan fjärdarna, som anordnades för tredje gången, denna gång 6-11 oktober (i stället för i februari som tidigare) pga av reparation av Kulturhuset i februari. Alla konserter samarrangerades som vanligt tillsammans med Region Gävleborg Kulturutveckling. För detaljer se säsongsprogram för HT2014-VT2015 och HT2015-VT2016, Programfoldern för Musik vid Dellen och programboken för Musik mellan fjärdarna. Detaljinformation om konserterna samt en slutrapport om festivalen finns även på föreningens hemsida www.konsertmusik.se.

Publiken under året uppgick till 2400 personer, varav ca 4 % barn och ungdom. Årets konserter fördelades mellan Kulturhuset Glada Hudik, Jakobs kyrka, Hudiksvalls Baptistkyrka, Höglidenkyrkan, Norrbo kyrka, Bjuråkers kyrka och Strömbacka kapell. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass. Antalet medlemmar i föreningen ligger ungefär som för 2014 på ca 200 personer.

Marknadsföringen av våra program har inför varje konsert bestått av flera annonser och affischering samt mailinformation till alla gamla och nya medlemmar. Informations- och programbrev distribueras som vanligt i samband med säsongsstarten varje höst. Aktuell information och historik finns på föreningens hemsida www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare. En Facebook-sida, för att förhoppningsvis nå de yngre lyssnarna, har också startats under slutet av 2015.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet har som vanligt fortsatt med två möten under året, ett med och ett utan Region Gävleborg Kulturutveckling, där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuterats. Det kommer som ett resultat av detta emellanåt en stor buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkonserter. NHK ordande även en mycket uppskattad konsertresa per buss till konserthuset i Gävle i början av året i samband med att Haydns Skapelsen gavs där i samarbete mellan Gävle Symfoniorkester, Eric Ericsons kammarkör och solister.

Programmet för 2016 är klart för våren och presenteras på hemsidan. Artisterna för nästa säsong (HT2016-VT2017) spikas vid samrådsgruppens årsmöte den 23 januari 2016. Så snart datum för nästa säsongs konserter är bestämda kommer detta att presenteras på hemsidan.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kultur-aktiviteter som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även övriga lokala kulturutbud. Dessutom finns länkar till andra lokala kulturaktiviteter på vår hemsida. I stället för att ge artisterna en blomma (som snart vissnar) efter konserten har vi sedan några år uppdragit åt olika hälsingekeramiker att ta fram alster som förhoppningsvis blir ett bestående minne av Hudiksvall. På så sätt marknadsför vi regionens keramiker direkt via gåvan och även via vår hemsida.

Konsertföreningens styrelse har under året hållit fem protokollförda möten inklusive årsmötet 21 april. Det mesta av styrelsearbetet sköts via email.

NHK och Hudiksvall börjar bli känt i musik-Sverige genom alla musiker från när och fjärran som kommer hit och efter sina konserter reser vidare lyckliga över det bemötande de får och det gensvar de får av vår fina publik.

Ingmar Höglund är under 2015 kvar som vice ordförande i Kammarmusikförbundet.

Verksamhetsberättelse 2014

Under sitt tjugoandra verksamhetsår anordnade föreningen i det ordinarie programmet i samarrangemang med Kulturutveckling Gävleborg , f.d. Musik Gävleborg sju kammarkonserter, samt fyra orkesterkonserter med Gävle Symfoniorkester, varav en med ett uruppförande (Gran Electra av Mattias Lysell), dessutom tre kammarkonserter under Musik vid Dellen och en kammarkonsert i egen regi, alltså totalt femton konserter. För detaljer se säsongsprogram för HT2013-VT2014 och HT2014-VT2015.

Publiken uppgick till 1500 personer. Årets konserter fördelades mellan Kulturhuset Glada Hudik fem konserter, Hudiksvalls Baptistkyrka sex konserter, Norrbo kyrka två konserter, Bjuråkers kyrka och Hudiksvalls Teater en konsert vardera. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass med flera highlights, t.ex. Jakob Koranyi, Ellen Nisbeth, Malin Broman och Andreas Brantelid. Antalet medlemmar i föreningen ligger ungefär som för 2013 på drygt 200 personer.

Marknadsföringen av våra program har bestått av två annonser och affischering samt mailinformation till alla gamla och nya medlemmar inför varje konsert, informations- och programbrev i samband med säsongsstarten varje höst, samt aktuell information på föreningens hemsida www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet (SG) har som vanligt fortsatt med två möten under året (ett med och ett utan Kulturutveckling Gävleborg), där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuterats. Det kommer som ett resultat av detta emellanåt en stor buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkonserter.

Programmet för 2015 är klart för våren och presenteras på hemsidan. Artisterna för nästa säsong spikades vid samrådsgruppens årsmöte den 29 november. Så snart datum för nästa säsongs konserter är bestämda kommer detta att presenteras på hemsidan.

En bekräftelse på att konsertföreningen uppmärksammas nationellt var att Ingmar Höglund valdes in i Svenska kammarmusikförbundets styrelse under 2013 och blev dess vice ordförande under 2014.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kultur-aktiviteter som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även övriga lokala kulturutbud. Dessutom finns länkar till lokala kulturutbud på vår hemsida. I stället för att ge artisterna en blomma (som snart vissnar) har vi sedan några år uppdragit åt olika hälsingekeramiker att ta fram alster som förhoppningsvis blir ett bestående minne av Hudiksvall. På så sätt marknadsför vi regionens keramiker direkt via gåvan och även via vår hemsida.

Konsertföreningens styrelse har under året hållit fyra protokollförda möten inklusive årsmötet 16 april, där vi bl.a. underhölls av elever från Hudiksvalls Kulturskola.

Konsertföreningen har under innevarande säsong följande funktionärer:

Verksamhetsberättelse 2013

Under sitt tjugoförsta verksamhetsår anordnade föreningen i det ordinarie programmet i samarrangemang med Musik Gävleborg sex kammarkon-serter, en kammarkonsert i egen regi samt tre orkesterkonserter med Gävle Symfoniorkester och en med Nordiska Kammarorkestern, alltså totalt elva konserter.

Dessutom arrangerades för andra gången kammarmusikfestivalen Musik mellan fjärdarna med tio konserter varav tre med en festivalorkester vars stomme bestod av stråkelever från Bollnäs Folkhögskola och en konsert med elever från Hudiksvalls Kulturskola. De övriga sex konserterna bestod av kammarmusik framförd av professionella musiker.

Tillsammans för året totalt 21 konserter. För detaljer se säsongsprogram för HT2012-VT2013 och HT2013-VT2014, programboken Musik mellan fjärdarna 2013 och vår hemsida www.konsertmusik.se

Publiken i det ordinarie programmet uppgick till 1100 personer, alltså ungefär lika som under 2012. Festivalkonserterna drog tillsammans 1600 personer, vilket gav en total publik för 2013 på 2700 personer.

Årets konserter fördelades mellan Kulturhuset Glada Hudik, tretton konserter, och Baptistkyrkan åtta konserter. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass med flera highlights, t.ex. världsviolinisten Gilles Apap tillsammans med Nordiska kammarorkestern i april.

Marknadsföringen av våra program har bestått av annonser och affischer, medlemsbrev samt föreningens hemsida www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kultur-aktiviteter som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även övriga lokala kulturutbud. Dessutom finns länkar till lokala kulturutbud på vår hemsida. I stället för att ge artisterna en blomma (som snart vissnar) har vi sedan några år uppdragit åt olika hälsingekeramiker att ta fram alster som förhoppningsvis blir ett bestående minne av Hudiksvall. På så sätt marknadsför vi regionens keramiker direkt via gåvan och även via vår hemsida.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet (SG) har som vanligt fortsatt med två möten under året (ett med och ett utan Musik Gävleborg), där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuterats. Det kommer som ett resultat av detta nästan alltid en stor buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkonserter.

Medlems- och biljett intäkter är större än för 2012 framförallt beroende på festivalen som ju också ökat våra kostnader. Vid vår ordinarie säsongs slut i maj 2013 hade vi exakt 200 medlemmar. Vid årsskiftet2013-2014 passerade antalet medlemmar för innevarande säsong 200-strecket.

Programmet för 2014 är klart för våren. Artisterna för nästa säsong spikades vid samrådsgruppens årsmöte den 26 november. Så snart datum för höstkonserterna är bestämda kommer detta att presenteras på hemsidan.

En bekräftelse på att konsertföreningen uppmärksammas nationellt var att Ingmar Höglund valdes in i Svenska kammarmusikförbundets styrelse under 2013.

Konsertföreningens styrelse har under året hållit fyra möten (varav tre protokollförda) inklusive årsmötet 10 april.

Konsertföreningen har under innevarande säsong följande funktionärer:

Verksamhetsberättelse 2012

Vid slutet av sitt tjugonde verksamhetsår har föreningen i det ordinarie programmet i samarrangemang med Musik Gävleborg anordnat fyra symfonikonserter med Gävle Symfoniorkester och sex kammarkonserter.  För detaljer se säsongsprogram för HT2011-VT2012 och HT2012-VT2013.

Dessutom arrangerades en konsert av NHK under Framtidsveckan (april) i Gävleborg i samarbete med Omställning Hudiksvall, liksom två av konserterna i 2012 års Musik vid Dellen (juli) i samarbete med Hudiksvalls kommuns kulturavdelning och Musik Gävleborg samt en sopplunchkonsert (oktober) i samarbete med Hudiksvalls kommuns kulturavdelning. Tillsammans totalt 14 konserter.

Publiken i det ordinarie programmet uppick till 1200 personer, alltså ungefär lika som under 2011. ”Extrakonserterna” drog ytterligare 250 personer, alltså något mera än under 2011, men å andra sidan hade vi då tre extrakonserter mot fyra 2012.

NHKs konserter 2012: Kulturhuset Glada Hudik (fd Folkets Hus), åtta konserter, Baptistkyrkan tre konserter, Jakobs kyrka en konsert, Bjuråkers kyrka en konsert och Staffansgården(Delsbo) en konsert. Samtliga konserter har hållit fortsatt hög internationell klass med flera highlights, t.ex. Martin Fröst under hösten.

Marknadsföringen av våra program har bestått av annonser och affischer, medlemsbrev samt föreningens hemsida med adressen www.konsertmusik.se, som har ett betydande antal besökare. Hemsidan helrenoverades under hösten 2012 och har nu ett helt nytt utseende.

Vi har även under året fortsatt att på vår hemsida annonsera kulturaktiviteter som ordnas lokalt i annan regi, för att på så sätt stödja även det övriga lokala kulturutbudet. Dessutom finns länkar till andra lokala utbud på vår hemsida. I stället för att ge artisterna en blomma (som snart vissnar) har vi sedan några år uppdragit åt olika hälsingekeramiker att ta fram alster som förhoppningsvis blir ett bestående minne av Hudiksvall. På så sätt marknadsför vi regionens keramiker direkt via gåvan och även via vår hemsida.

Samarbetet inom samrådsgruppen för kammarmusik i länet (SG) har som vanligt fortsatt med två möten under året (ett med och ett utan Musik Gävleborg), där kommande säsongs programutbud och övrigt samarbete diskuterats. Det kommer som ett resultat av detta nästan alltid en stor buss med Ljusdalsbor till våra orkesterkonserter.

Festivalen ”Musik mellan fjärdarna 2011” kommer, p.g.a. att den blev en succé med ca 1800 personer i publiken, att gå av stapeln igen 6-10 februari 2013. För detaljer, se vår hemsida.

Medlems- och biljett intäkter är ungefär desamma som under 2011 för det ordinarie programmet. Pga att en stor del av finansieringen för den kommande festivalen 2013 redan finns på våra konton kommer saldot vid årsskiftet att vara högre än vad det skulle vara fallet enbart pga det ordinarie programmet.

Programmet för 2013 är endast klart för våren. Höstprogrammet kommer att presenteras på hemsidan, så snart det är klart.