Meny Stäng

Styrelsen

Följande personer ingår i Norra Hälsinglands konsertförenings styrelse 

ORDFÖRANDE & KASSÖR Ingmar Höglund   e-post

SEKRETERARE Bo Tangfelt e-post

Carin Åkerlund e-post

Edward Mika  e-post

Håkan Lönnberg  e-post

Elena Semenova  e-post

Viveka Höglund  e-post

Björn Eriksson e-post

Rune Broberg e-post

Lena Broberg e-post

Lena Borgljung e-post Suppleant

Sofie Jansson e-post Suppleant

Sune Herbertsson e-post adjungerad som rådgivare

Erik Wallenström e-post Ajungerad som presentatör